Nerozumím klasifikaci úrovní, jaká je moje úroveň a do jakého kurzu se mohu přihlásit?

Kontaktujte nás a sjednejte si s námi schůzku, abychom se osobně poznali, přijdťe se podívat na naše akce nebo se zúčastněte dní otevřených dveří v naší jazykové škole (data dní otevřených dveří konzultujte zde). Během všech těchto akcí si můžeme popovídat a určit vaši úroveň. Poté budete mít k dispozici dvě zkušební lekce, během kterých se rozhodnete, zda vám námi doporučená jazyková úroveň a skupina vyhovují. 

Kdy se mohu do kurzů přihlásit?

Kdykoliv! Rádi vám pomůžeme se zvolením jazykové úrovně a s výběrem vhodného kurzu.

Mohu se i po začátku semestru zapsat do standardního kurzu pro daný semestr?

Do standardního kurzu je možné se zapsat i v průběhu daného semestru, avšak je nutno přihlédnout k době uplynulé od začátku kurzu vzhledem k vaší úrovni italštiny.

Domluvím se italsky už po absolvování prvního semestru?

Pokud se budete řídit radami vašeho vyučujícího a budete se na výuku pravidelně připravovat, zajisté ano! Účelem Corso Italiano je nabídnout studentům ty nejlepší jazykové zkušenosti a zážitky. Abyste získalivýsledky, je potřeba důvěřovat vašemu lektorovi a zároveň se výukou bavit, neboť studium nového jazyka je úžasné dobrodružství.

Hovoří lektoři česky?

Obecně všichni naši lektoři mají alespoň základní znalosti českého jazyka, někteří hovoří velmi dobře česky, jiní méně dobře, ale během lekcí nebudete mít nikdy pocit nepochopení z důvodu jazykové bariéry. Všichni naši lektoři jsou italští rodilí mluvčí a pocházejí z různorodých částí Itálie. I z tohoto důvodu je Corso Italiano ideálním místem pro poznávání rozmanité italské kultury. Zde je možno zhlédnout videoprezentaci našich lektorů.

Kolik je v jedné skupině maximálně studentů?

Preferujeme osobní přistup ke všem našim studentům, z toho důvodu maximální počet studentů ve skupině je 8.

Jaké materiály k výuce používáte?

Používáme zejména řadu “Nuovo Espresso” z Alma Edizioni. Jedná se o velmi komplexní učebnici. Při výuce zároveň používáme mp3 k dané učebnici, a tak si může student doma poslechnout znovu to, co slyšel na hodině. Lektoři také mohou při výuce používat video materiály; veškeré používané materiály student obdrží na flash disku nebo prostřednictvím odkazu na příslušné www stránky.

Kde je učebnice k výuce k dostání ?

Nejjednodušší a zároveň nejlevnější způsob koupě učebnice k výuce je její rezervace na e-mailové adrese info@corsoitaliano.cz. Žádosti vždy vyřizujeme týden před zahájením semestru, proto je dostačující zaslat vaši objednávku včas a uhradit cenu učebnice. Žádosti po tomto termínu budou vyřizovány podle dostupnosti ; nebo kdykoliv po dosažení minimálního možného počtu objednávek. Učebnici je také možné zakoupit ve velkých knihkupectvích, například v Luxoru.

Kolik stojí přihláška do kurzů?

Při podání přihlášky do kurzu požadujeme zaplacení zálohy 500,- Kč bankovním převodem; tato částka je vám následně odečtena z ceny kurzu. 

Jak zaplatím za kurz?

Je možné zaplatit celou částku kurzu bankovním převodem před zahájením kurzu, nebo hotově v první hodině. Každý balíček s kurzy obsahuje minimálně jednu zkušební lekci, kurz je možné zaplatit po absolvování zkušební lekce nebo před začátkem následující lekce. Rovněž přijímáme voucher Sodexo; rovněž hledáme individuální řešení pro vaše požadavky.

Jak mohu nahradit lekce, o které přijdu?

Je možné nahradit výuku v jiném kurzu stejné úrovně, jehož časy můžete konzultovat online nebo u vašeho vyučujícího. Poté stačí zaslat e-mail na info@corsoitaliano.cz a zjistit, zda je ve vámi vybraném náhradním kurzu místo, nebo si zajistit materiál k probírané látce u lektora během půl hodiny před začátkem daného kurzu.

Jak mohu zrušit domluvenou lekci? 

Zrušit lekci je možné prostřednictvím sms nebo e-mailu přímo vašemu vyučujícímu nebo sekretariátu školy s odůvodněním jejího zrušení. Je nutno tak učinit minimálně 24 hodin před začátkem dané lekce.

Pokud zruším lekci, musím ji zaplatit?

Pokud nedojde k jejímu zrušení z vaší strany 24 hodin před začátkem lekce, je lekce považována za absolvovanou. V tom případě je možné zažádat vyučujícího o program následující lekce.a o materiál pro její přípravu. 

Kde se nachází vaše jazyková škola ?

Naše jazyková škola se nachází v krásném centru Prahy, v ulici Hálkova 2, 2 minuty pěšky od zastávky tramvaje a metra I.P.Pavlova.  

 .