A1.2 - začátečníci se základními znalostmi I - Pátek v 8:45

A1.2  začátečníci se základními znalostmi I

V této úrovni se naučíte dávat pokyny, vyjádřit věty v minulém čase, používat fráze na téma nakupování, vyprávět o svém obvyklém dnu a popisovat různé situace s bohatší a pokročilejší slovní zásobou. V gramatice se seznámíte s minulým časem, stupňováním přídavných jmen, přímými zájmeny, stavbou věty neosobní (= trpným rodem), zvratnými slovesy a přivlastňovacími přídavnými jmény.

16 lekcí

90 min
(od 08:45)

od 16. 02. 2018
do 08. 06. 2018

3.650 Kč

Celková cena objednávky: 3.650 Kč

Informace o studentovi

Fakturační údaje