V Corso Italiano nabízíme různé typy kurzů italštiny:

– Corso Standard (standardní kurz italštiny): 16 lekcí po 90 minutách, jednou týdně

Kurz lze otevřít s minimálním počtem 3 studentů, maximální počet ve skupině je 8 studentů. Aby se mohl kurz otevřít i v případě dvou studentů, zkracuje se délka jednotlivých lekcí na 60 minut.

– Corso Weekend(víkendový kurz italštiny): 5 lekcí po 120 minutách, od pátku do neděle

Nabízíme různé typy víkendových kurzů s rozmanitými tématy a cíli. Kurz lze otevřít s minimálním počtem 4 zapsaných studentů.

– Corso Intensivo (intenzívní kurz italštiny): 5 lekcí po 90 minutách za týden10 lekcí po 90 minutách za týden

Kurz lze otevřít s minimálním počtem 4 studentů, maximální počet ve skupině je 8 studentů. Aby se mohl kurz otevřít i v případě tří studentů, zkracuje se délka jednotlivých lekcí na 60 minut.

– Corso Individuale (individuální kurz italštiny):

Tento kurz lze přizpůsobit potřebám každého studenta, od stanovení doby trvání lekcí, přes jejich frekvenci, až po výběr místa konání. Záměrem je dosáhnout stanovených cílů způsobem a v takovém čase, jaký každému studentovi nejlépe vyhovuje.

– Corso Azienda (firemní kurz italštiny):

Tento kurz je určen pro zaměstnance jakékoli společnosti, kteří se chtějí učit či zlepšovat italštinu. Lekce se konají v sídle společnosti a jsou přizpůsobeny všem požadavkům klienta. Nabízíme lekce v rozsahu 45, 60 a 90 minut jednou nebo vícekrát týdně, podle přání klienta.

– Corso iTalia ©:

Tento kurz probíhá přímo u vás doma, ať jste kdekoliv, a to díky technologii WebInAir. Nabízíme lekce skupinové i individuální. Kurz je vhodný zejména pro studenty, kteří to mají k nám do školy daleko, ale přesto chtějí využít naší kvality a našich služeb.